Drammensbrua - utvidelse fra 2 til 4 felt med parallellbru

Prosjektet har bestått i å rehabililtere den eksisterende brukonstruksjonen fra 1970-tallet ved forsterkning av tverrbærere, skifte av søyler og omstøp av kantbjelker, samt å bygge en ny brukonstruksjon inntil. Den nye brua er en del av E18 motorvei vestover fra Oslo. Brua krysser Drammenselva og landområdene på hver side, på Bragernes og Strømsø. Prosjektet har en høy estetisk profil ved at det lagt stor vekt på det visuelle ved dobling av brubredden. Blant annet er søylene på eksisterende bru skiftet fra rektangulære til runde som på den nye brua, for å gjøre brua lysere og lettere visuelt. Samtidig er undersiden kledd inn med en buet aluminiumskledning som både gjør den lettere og binder bruene sammen visuelt, slik at det ser ut som en bru.
Aas-Jakobsen har vært hovedkonsulent i prosjektet gjennom arkitektkonkurranse, detaljplan og byggeplan inkl. oppfølging og byggeledelse i byggefasen. Bidragsytere fra Nettverket (Vianova Plan & Trafikk, Geovita, Electronova)
Den valgte løsningen består i å bygge en kassebru av samme type som den eksisterende så tett inntil som mulig, for etterpå å binde dem sammen visuelt ved hjelp av en underliggende himling. Himlingen består av aluminiumsplater av sandwichmateriale, som festes inn i et opphengssystem av stålrammer festet i brukonstruksjonen. Søylene under brua er runde for å gi brua et lett inntrykk. Ved hjelp av et minimalisert kapitel synes søylen å gå rett opp i brubanen, selv om den har en utvidelse for å få plass til to brulager i toppen.
Prosjektet inneholder en rekke tekniske utfordringer, eksempelvis peleramming med svevende peler tett inntil eksisterende svevende pelegrupper, skifte av søyler, minimalisert kapitel, lav kassehøyde, kun to ekspensjonsfuger samt spesialutviklet og spesialtilpasset himling. Alle utfordringer ble løst på en utmerket måte gjennom et godt samarbeid mellom konsulent, byggherre og entreprenør.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Drammensbrua
 • Prosjektperiode:
  1999-2007
 • Byggherre:
  Statens Vegvesen Region Sør
 • Oppdragsgiver:
  Statens Vegvesen Region Sør
 • Kort oppsumert:
  Utvidelse av den lengste brukonstruksjonen i Norge fra 2 til 4 felter ved bygging av en parallell bru inntil den gamle for så å binde dem sammen visuelt ved å kle undersiden inn med en aluminiumskledning.
 • Omfang/kostnadsramme:
  Byggekostnad ca. 800mill, prosjekteringskostnad ca. 30mill

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933