Skip to main content

Instrumentering for miljødata

Et av de viktigste grunnlag for prosjektering av samfunnsviktige konstruksjoner er miljølaster. For lange bruer er vind ofte dimensjonerende. Nøyaktig angivelse av faktisk vindklima er derfor viktig for å få en konstruksjon med dokumentert sikkerhet. På samme måte er informasjon fra bølger viktige for konstruksjoner som er i vann.

   
Eksempel på måleutstyr. Fra venstre: Vindmåler, bølgemåler og lidar.

Aas-Jakobsen har lang og oppdatert erfaring med å spesifisere målinger som samler inn dataene det vil være behov for under prosjektering. Vi har spesifisert datainnsamling med vindmålinger, bølgemålere, strømmålere og andre meteorologiske instrumenter. Vi har også spesifisert redundanssystemer og hvordan man skal etterbehandle måledataene.


Eksempel på plassering av måleutstyr

MARKEDSOMRÅDE

BRU
LANGSPENNSBRU

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933