Foto:

Statiske og dynamiske analyser

Sentralt i ethvert prosjekt som inneholder store konstruksjoner er at det må gjøres detaljerte beregninger/analyser. Resultatene av analysene brukes til å dimensjonere konstruksjonen slik at oppdragsgivers og myndighetens krav til konstruksjonen er oppfylt.

Basert på erfaring og konstruksjonsforståelse trekker vi ut det essensielle innholdet og lager en elementmodell som representerer konstruksjonen best mulig. Målet er å reprodusere den virkelige konstruksjonsoppførselen, både for statiske og dynamiske laster. For dynamiske laster har Aas-Jakobsen spesialkompetanse for å beregne konstruksjoner påkjent av vind, bølger og jordskjelv, både i frekvens- og tidsplanet.

Lokale 3-dimensjonale elementmodeller er nyttige for å studere lokale effekter for bruk i for eksempel utmattingsberegninger. Aas-Jakobsen har lang erfaring med å etablere, analysere og nyttiggjøre seg resultatene fra slike analyser.

             

Aas-Jakobsen har laget modeller og analysert et bredt utvalg av konstruksjonstyper – fra enkle støttemurer til banebrytende brukonstruksjoner i verdensklasse. I denne prosessen har vi tilegnet oss unik spesialkompetanse som vi bruker i nye prosjekter.

MARKEDSOMRÅDE

BRU
LANGSPENNSBRU

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933