Foto:

Mulighetsstudier, konseptutvikling og forprosjekt

Aas-Jakobsen er kjent for å ha høy kompetanse på tidligfaser av bruprosjekter, og ønsker å fremstå som det mest innovative og grensesprengende bru-miljøet i Norge. Eksempler på dette er utvikling av stadig større spennvidder for de ulike brutypene, utnyttelse av høyfaste materialer og introduksjon av nye brutyper. Aas-Jakobsen er således mye brukt av Statens Vegvesen på mulighetsstudier og forprosjekter for å finne de optimale bruløsningene for større krysninger av fjorder, elver og sund. Eksempler på dette er:

  • Langspenns fritt-frembyggbruer med høyfast lettbetong, som Raftsundbrua og Sundøybrua
  • Utvikling av konsept «Brusymfonien»
  • Utvikling av konsept for flytende hengebru
  • Mulighetsstudier for fjordkryssinger på «Ferjefri E39»

 

 

MARKEDSOMRÅDE

BRU
LANGSPENNSBRU

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933