Skip to main content

Sammen finner vi
gode løsninger

Aas-Jakobsen er totalleverandør av prosjekteringstjenester. Ved gjennomføring av store areal- og samferdselsanlegg benytter vi ressurspersoner i flere firma. Både fra Aas-Jakobsen-ViaNova nettverket og fra andre faste samarbeidspartnere. Vi har valgt å beholde mindre og selvstendige enheter fremfor å utvikle ett stort integrert rådgivningsfirma.

Vårt firmanettverk og samarbeidspartnere har vært engasjert i en rekke av de største og mest komplekse samferdselsanleggene i Norge hvor vi har arbeidet med utredning, konseptutvikling, konsekvensutredninger, kommunedelplaner, hovedplaner, detaljplaner, reguleringsplaner, byggeplaner og konkurransegrunnlag.

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket ble etablert for å kunne tilby tverrfaglig kompetanse for å løse komplekse integrerte samferdselsprosjekter og tilby oppdragsgivere en helhetlig rådgiverløsning. Samarbeidet mellom Aas-Jakobsen og ViaNova startet i 1988, mens Geovita og Electronova ble med på laget i 1991 og 1996. Selvstendige og spesialiserte firma er en bevisst strategi.

Nettverksfirmaene har stort fokus på faglig kompetanse. Sammen søker vi komplekse oppdrag med tekniske utfordringer, som vi løser ved å benytte spesialister og ressurspersoner innen de forskjellige fagfelt. Utfordringene dette gir, sammen med fokus på fag og fornøyde oppdragsgivere, har sørget for at vi har kommet i en ledende posisjon i bransjen innen våre fagområder og sammen som nettverk. Erfaringer og tilbakemeldinger fra mange av Norges største samferdselsprosjekter de siste 30 år viser at denne strategien har vært svært vellykket. Sammen kan vi nå tilby kompetanse fra ca. 300 velkvalifiserte medarbeidere.

Selskapene er eid av de ansatte, og det benyttes eierskap mellom selskapene for å forsterke relasjonene og samarbeidet.

I tillegg til nettverksfirmaene har vi utviklet et tett og fast samarbeid med en rekke samarbeidspartnere som sikrer en bred og solid kompetanse innenfor alle nødvendige fagfelt. Dette gir oss en unik mulighet til å skreddersy prosjektorganisering og kompetanse avhengig av behov i de enkelte prosjekt og på tvers av markedsområder.

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060