Skip to main content

Totalleverandør av rådgivertjenester

Aas-Jakobsen er markedsledende innen de fagområder og den kompetanse vi tilbyr innenfor bygge- og anleggsteknikk. Når markedet etterspør komplette rådgivertjenester for flere eller alle fag, så kan vi tilby dette gjennom ulike former for samarbeid med andre firma, det være seg store samferdselsprosjekter, internasjonale bruprosjekter eller store som mindre byggprosjekter.

Vi har faste og formaliserte samarbeidsavtaler innenfor enkelte markeder, vi har løsere avtaler innen andre markeder. I alle tilfeller vil Aas-Jakobsen kunne påta seg oppgaven med å være den samlende hovedkonsulenten som styrer prosjekteringen, har hovedkontakten med kunden og sørge for den helhetlige og gode løsningen.

Aas-Jakobsen mener organisering i nettverk gir fordeler for kunden. Vi er uavhengige og kan håndplukke de samarbeidspartnere som passer og har riktig kompetanse for hvert enkelt prosjekt.

Våre samarbeidsformer beskrives nærmere under Mer Informasjon.

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600

Foto: Damian Heinisch