Skip to main content

Dr. Ing. Andreas Aas-Jakobsen

Bygge- og anleggsvirksomheten i Norge har hatt mange store profiler som har satt varige spor. En av disse er Dr. Ing. Andreas Aas-Jakobsen (1905-1980). Han startet sitt rådgivende ingeniørfirma i 1937 og la grunnlaget for et av Norges ledende ingeniørselskaper som fortsatt bærer hans navn. Hans tekniske begavelse kombinert med estetisk sans og skaperevne, og en enorm arbeidsinnsats gjennom mange år gjør han til en av de store ingeniører i det forrige århundre.

Andreas Aas-Jakobsen var en viktig eksponent for kreativitet og nyskapning i norsk byggenæring. Han var den første som behersket beregning av skallkonstruksjoner, et område som ble hans varemerke i mange år. Andreas Aas-Jakobsen satset på de beste ingeniørene, var fremtidsrettet, dristig og krevende, og han skapte et miljø med stor personlig frihet. Han hadde også blikk for fremtidens løsninger og materialer, og forsto betydningen av bedre regelverk og normer tilpasset utviklingen innen bransjen. På disse områdene gjorde han en stor innsats, også internasjonalt.

I de første tiårene var det største forretningsområdet skallkonstruksjoner innen bygg og industri. Utover 50- og 60-tallet ble bruer et viktig forretningsområde, og dette tok skikkelig fart med den store brubyggingen i Norge på 70- og 80- tallet. Kjente bruer fra denne tiden er for eksempel Tromsøbrua, Midsundbrua og Saltstraumen bru. Senere kom andre brukonstruksjoner som Helgelandsbrua og hengebruene på Trekantsambandet. Aas-Jakobsen har også vært sentral i utbyggingen i Nordsjøen, først som verifikatører for Oljedirektoratet og for oljeselskapene, senere også på prosjekteringssiden. I de senere årene har Aas-Jakobsen vært en sentral aktør innen store integrerte samferdselsprosjekter, spesielt i Østlandsregionen.

På grunnleggerens tid eksisterte det en rekke rådgivende ingeniørfirmaer som var spesialisert innen byggeteknikk. I dag er det bare noen få store igjen, og Aas-Jakobsen er det største – de andre er enten avviklet eller kjøpt opp av de store. En viktig grunn til at Aas-Jakobsen har klart seg som selvstendig firma, er den kultur som har utviklet seg gjennom mange år. Den er basert på høy faglig kompetanse, ansvarsbevissthet og nøkternhet. Disse holdningene går som en rød tråd gjennom firmaets historie. Evnen til å løse kompliserte prosjekter kombinert med stor arbeidskapasitet, kreativitet og praktisk sans var grunnelementene firmaet ble bygget på. Denne kulturen gjør seg sterkt gjeldende hos alle ansatte og det er viktig å være klar over at dette er en arv som vi fører videre.


Andreas Aas-Jakobsen

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600