Skip to main content

Tverrfaglig samarbeid i store prosjekt

I de store prosjektene inngår vi samarbeid i en felles prosjekteringsgruppe. Sammensetning og organisering tilpasses hvert enkelt prosjekt, og det er ofte aktuelt med samlokalisering i prosjektkontor for prosjekter som pågår over mange år.

De senere år har vi arbeidet med store flyplassprosjekter på Oslo lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn Flesland, i tillegg til fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen. Når det er hensiktsmessig for kunden, sørger vi for å etablere et eget aksjeselskap for prosjektet, som vil tjene som oppdragsgivers kontraktspart i tillegg til at det sikrer formelt solidarisk ansvar innad i prosjekteringsgruppen.

Aas-Jakobsen kan gjennom samarbeid i nettverk tilby kunden totale rådgivertjenester i de store prosjektene.

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973