Skip to main content

Ledelse og administrasjon

Trond Hagen

Administrerende direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600

Lars Narvestad

Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060

Per Erik Medhus

Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973

Jarle Rønvik

Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933

Eva Hagelien

Økonomisjef
eha@aaj.no
+47 959 04 942

Birgitte Horve

Administrasjonssjef
bho@aaj.no
+47 976 69 588

André Torgersen

IT-sjef
ato@aaj.no
+47 909 18 255

HOVEDKONTOR

Adresse:
Lilleakerveien 4 A, inngang 2
0283 Oslo

Telefon sentralbord:
+47 22 51 30 00

E-post:
post@aaj.no

Faktura:
Elektronisk fakturaadresse (EHF): 941 019 285
Faktura må merkes med
– e-postadresse hos Aas-Jakobsen nnn@aaj.no der nnn er initialer eller
– prosjektnummer hos Aas-Jakobsen.
Kontakt okonomi@aaj.no dersom ditt selskap ikke kan sende EHF-faktura.