Av de unge for de unge

Jobber for kompetanseheving og trivsel blant de unge i Aas-Jakobsen

Ung i Aas-Jakobsen er et initiativ blant de unge for de unge i firmaet, og jobber spesielt med at du som nyansatt, og etterhvert mer erfaren, skal få den oppfølgingen du behøver for å utvikle deg og trives hos oss.

Det er viktig for oss å være en relevant støttefunksjon for de unge og et positivt bidrag for firmaet. Vi er derfor fleksible med hvilke problemstillinger vi jobber med. Gjennom dialog med de unge og godt samarbeid med ledelsen identifiserer vi aktuelle problemstillinger og forbedringsområder, og forslår nye løsninger og tiltak.

Å tilrettelegge for økt utveksling av kunnskap og informasjon er en av de viktigste arbeidsområdene til Ung i Aas-Jakobsen. Det er mye kunnskap bygget på langvarig erfaringsbygging hos den enkelte i firmaet. Økt erfaringsutveksling mellom de ansatte gir mulighet for unik kompetanseutvikling og erfaringsbredde hos de unge. Vi jobber derfor med å fordele kunnskapen som kan være vanskelig å tilegne seg som nyansatt.

 

KONTAKTPERSON

Erik Skjeggedal
Leder, Ung i Aas-Jakobsen
esk@aaj.no
+47 482 56 155