Skip to main content

Bru

Aas-Jakobsen har vært Norges fremste konstruktør av bruer i etterkrigstiden. Satsing på utvikling og anvendelse av ny beregnings- og materialteknologi har resultert i stadig lengre spenn, og har bidratt til å plassere Norge i en internasjonalt betydningsfull posisjon når det gjelder brukonstruksjoner.

Totalt har firmaet prosjektert flere hundre større og mindre bruanlegg av alle brutyper. Internasjonalt har Aas-Jakobsen markert seg ved å vinne flere ingeniørkonkurranser om store bruer, og kan vise til anerkjente referanseprosjekter, spesielt for fritt frembyggbruer, skråstagbruer, flytebruer og hengebruer.

Firmaet satser på de mest spennende prosjektene som gjerne tøyer grenser og innehar nyvinninger, og søker å være en betydningsfull aktør i brumarkedet, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr ved å bruke sidene under Tjenester.