Skip to main content

Foto:

BIM og 3D

Aas-Jakobsen har lang erfaring med prosjektering i BIM og 3D. Vi har vært ledende i utviklingen av metoder og verktøy for effektiv modellering og dataflyt. Vårt pionérarbeid har vært med på å danne grunnlag for utvikling av 3D/BIM-håndbøkene til Statens vegvesen og Bane NOR. Vi har tett samarbeid med sentrale programvareleverandører, og har deltatt i forskning- og utviklingsprosjekter om effektiv bruk av 3D/BIM i samferdselsprosjekter.

Vi fokuserer på den praktiske nytteverdien av modellene, både i vår prosjektering, og i kommunikasjon med våre oppdragsgivere og mot byggeplass. I den forbindelse har vi lang tradisjon for å spesialutvikle verktøy og metoder til prosjektets spesielle behov.

I våre komplekse prosjekter ser vi det som helt nødvendig å arbeide strukturert med BIM og 3D. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle gode rutiner for optimalt tverrfaglig samarbeid med våre partnere i Nettverket.

Teknologien og bransjen er i konstant utvikling, og vi søker hele tiden å utfordre dagens metoder og verktøy for å ligge i front. I flere av våre største prosjekter 3D-modellerer vi nå all armering i BIM-verktøy, med all nødvendig informasjon liggende i modellen. Her benytter vi kunnskap og erfaringer som Aas-Jakobsen har fått fra BIM-prosjektering i bygg- og flyplassprosjekter som T2 Gardermoen og T3 Flesland.

 

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060


Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933