Skip to main content

 

Klassifisering og forsterkning av bruer

Nye bruer prosjekteres etter gjeldende regelverk og standarder, og tilsvarende har vært tilfellet for eksisterende bruer. Disse kontrolleres blant annet i henhold til regler for bruklassifisering. Behovet for større og tyngre kjøretøy medfører at vi må etterregne og klassifisere bruene for høyere laster enn de opprinnelig var prosjektert for. Bruklassifisering er viktig for å kunne tillate økt bæreevne og spesiell tungtransport langs en kjørerute. Aas-Jakobsen har lang erfaring med klassifisering av alle typer bruer, store som små.

Flere bruer har sine begrensninger og i disse tilfeller kan det være behov for forsterkning av eksisterende bru gjennom vedlikeholdsprosjektering eller bygging av ny bru. Aas- Jakobsen har lang erfaring ved begge tilfeller.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933