Skip to main content

Medeierskap og flat struktur

Aas-Jakobsen er et medarbeidereiet firma der majoriteten av de ansatte også er medeiere. Vi har tro på at den ansattes mulighet for å bli aksjonær i sin egen arbeidsplass har mange positive sider. Motivasjon til godt arbeid, inspirasjon til å hele tiden søke forbedringer og gode løsninger, samt lojalitet til eget firma gjør organisasjonsformen til Aas-Jakobsen vellykket.

Firmaet er organisert etter de markeder vi arbeider i. Med en flat firmastruktur er det kort vei mellom junior og senior, og mellom avdelinger og kompetanseområder. Ledergruppen består av daglig leder og firmaets avdelingsledere. Avdelingsledere har både faglig ansvar og personalansvar for sine ansatte.

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600