Skip to main content

Olje &  Gass

Aas-Jakobsen har siden 1980-tallet vært involvert i forskjellige typer konstruksjoner innenfor olje- og gassindustrien. I de siste 15 årene har imidlertid aktiviteten vært knyttet til store bunnfaste betongkonstruksjoner gjennom internasjonale prosjekter gjennomført av oljeserviceselskapet Kværner.

Vi har bidratt med vår unike kompetanse og erfaring innenfor alle ulike aktiviteter knyttet til dimensjonering av konstruksjoner, fra avanserte analyser til ferdige tegninger og modeller. Gjennom nøkkelposisjoner og delaktighet i store og komplekse prosjekter har medarbeidere og firmaet opparbeidet en betydelig kompetanse i gjennomføring av alle faser av slike prosjekter.

Vår målsetting er å yte bistand tilpasset oppdragsgivers behov og være en engasjert og løsningsorientert partner i et vellykket prosjekt. Med spisskompetanse innenfor betongfaget og lang og bred erfaring fra ulike prosjekter i Norge og internasjonalt besitter Aas-Jakobsen mange personer med utmerkede forutsetninger til å fylle viktige roller i slike prosjekter.

Aas-Jakobsen ønsker å gi sine medarbeidere utfordrende oppgaver og allsidig erfaring. Det verdsettes å ha en praktisk tilnærming til avanserte og teoretiske analyser og beregninger. Vi mener forståelse og helhetstenkning koblet med høy teoretisk kompetanse er sentrale egenskaper hos ingeniørene våre, og sikrer trygg og kostnadsoptimal prosjektgjennomføring. Fokus på dette gir dyktige og engasjerte medarbeidere som har levert og som vil fortsette å levere et godt bidrag til de store og komplekse olje- og gassprosjektene.

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr ved å bruke sidene under Tjenester.