Skip to main content

Tidlige faser

Nøkkelfaktorer for suksessen til Aas-Jakobsen i sine prosjekter er riktig erfaring kombinert med dyktige og løsningsorienterte medarbeidere. Gjennom sentrale posisjoner og deltagelse i detaljdimensjonering av mange store betongkonstruksjoner for olje- og gass-industrien har Aas-Jakobsen mange medarbeidere med gode forutsetninger til å yte viktige bidrag i tidlige faser av et prosjekt. Mange av disse medarbeiderne har også med seg en god ballast fra andre kompliserte og krevende prosjekter i Aas-Jakobsen, så som bru- og samferdselsprosjekter. Vi er bevisst på å gi våre medarbeidere en bred erfaring fra ulike type prosjekter, fordi vi har tro på at en allsidig erfaring gir det beste fundamentet for å velge gode og riktige løsninger når nye problemstillinger og utfordringer skal løses.

I våre prosjekter bygger vi kompetanse på tvers av fagdisipliner og verdsetter et godt samarbeid mellom oppdragsgiver og entreprenør. Det gjør at våre medarbeidere er løsningsorientert og trent til å lytte og ivareta ønsker fra all parter som er involvert i et prosjekt. Vi fokuserer på dialog, kreativitet, og helhetlig tenking koblet med høy teknisk fagkompetanse. Derfor mener vi å ha særlig kvalifiserte medarbeidere til å bidra i alle tidlige faser av forskjellige typer utviklingsprosjekt; fra mulighetsstudie, konseptstadium og til en mer veldefinert FEED-fase (forprosjekt).

MARKEDSOMRÅDE

OLJE & GASS

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Direktør Marin
tah@aaj.no
+47 917 83 600