Detaljprosjektering

Aas-Jakobsen har en lang tradisjon i å bidra med sin anerkjente betongkompetanse innenfor olje- og gass-industrien. I de siste 15 årene har aktiviteten innenfor dette markedsområdet vært knyttet til de store betongkonstruksjonene bygd av Kværner, der vi har bidratt med medarbeidere i nøkkelposisjoner innenfor konstruksjondisiplinen. Ettersom firmaet har som mål å være et ledende firma innenfor innovative og grensesettende betongkonstruksjoner, har dette vært prioriterte prosjekter for firmaet der vi har bidratt med våre beste ingeniører.

Gjennom mange år har vi bygd opp mye ekspertise innen avansert analyser og dimensjoneringsprogrammer. Dette innbefatter dynamiske analyser så vel som ikke-lineære elementanalyser. For blant annet å sikre at vi forstår og utnytter alle muligheter ved avansert databruk i dimensjonering, har vi en betydelig gruppe ingeniører som selv utfører programmering innenfor de tekniske dataspråkene C++ og C Sharp. For dynamiske analyser har Aas-Jakobsen spesialkompetanse til å beregne vind, bølger og jordskjelv, både i frekvens- og tidsplanet. I de siste årene har vi lykkes med å utnytte BIM-verktøyet (3D) på en god og praktisk måte til å ivareta tverrfaglige behov. Vi har hatt et nært samarbeid med utviklere av dette verktøyet for å gjøre forbedringer og tilpasninger, slik at vi i dag har oppnådd effektive prosesser for også å inkludere vanlig armering i en felles 3D-modell.

Vi mener at grunnlaget for et vellykket prosjekt, stort eller lite, starter med dyktige og dedikerte medarbeidere med en stolthet over sitt arbeid i å kunne skape fremragende og komplekse konstruksjoner. Aas-Jakobsen har mange dyktige og engasjerte medarbeidere med spisskompetanse som håndterer komplekse og tverrfaglige problemstillinger. Vi mener vår allsidige og brede erfaringer innenfor alle typer av betongkonstruksjoner gir våre medarbeidere et utmerket fundament til å yte betydningsfulle bidrag til en vellykket gjennomføring av store og krevende betongkonstruksjonene for olje- og gass-industrien.

MARKEDSOMRÅDE

OLJE & GASS

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Direktør Marin
tah@aaj.no
+47 917 83 600