Skip to main content

Byggeplassoppfølging

Aas-Jakobsen har lang og god erfaring med å arbeide i tett dialog med utførende entreprenører. Vi har erfart at de beste løsningene og suksessfulle prosjekter oppstår når alle involverte parter har en positiv og aktiv samhandling for å forstå hverandres behov og utfordringer. Firmaet ser verdien av helhetlig tenkning der verdier skapes i samspillet mellom byggherre, entreprenør og ingeniør. Derfor ønsker Aas-Jakobsen å bidra med sine personer og kompetanse til å støtte byggherre eller entreprenør på byggeplass.

Vårt bidrag er vesentlig knyttet til det tekniske feltet, men med vår tekniske kompetanse kan vi også gi et utmerket bidrag til planlegging og effektiv gjennomføring og fremdrift av små og store prosjekter. Sammen med oppdragsgiver har vi erfart at en proaktiv rolle på byggeplass er et positivt element til å sikre god kvalitet, fremdrift og kostnadsstyring.

MARKEDSOMRÅDE

OLJE & GASS

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Direktør Marin
tah@aaj.no
+47 917 83 600