Skip to main content

Uavhengig kontroll

Aas-Jakobsen har i flere tiår vært ledende innenfor bransjen når det kommer til kompliserte og innovative betongkonstruksjoner. Dette har vi oppnådd ved å ha de best kvalifiserte ingeniørene som er i stand til å kombinere overlegen teknisk innsikt og forståelse med enkelhet og praktisk tilnærming. Derfor mener vi å ha et godt utgangspunkt for å gjøre en utmerket jobb som uavhengig kontrollør av de store og krevende betongkonstruksjonene for olje- og gass-industrien.

I den viktige Condeep-perioden hadde firmaet betydningsfulle oppdrag for Oljedirektoratet for å definere myndighetskrav. I den perioden utførte også firmaet uavhengig kontroll i mange av de grensesprengende konstruksjonene på 80- og 90-tallet. I de siste 15 årene har Aas-Jakobsen hatt nøkkelposisjoner innenfor konstruksjonsdisiplinen i alle de store betongkonstruksjonene bygget av Kværner, og vi har således den nødvendige erfaringen og spesialkompetansen til å forstå behovet og utfordringen i prosjekter for olje- og gass-industrien.

Aas-Jakobsen har erfaring og kompetanse, og ikke minst de smarteste ingeniørene til å utføre alle typer analyser og vurderinger knyttet til konstruksjonsfaget. Samtidig har firmaet alltid sett behovet og verdsatt innsikt og god forståelse av samspillet mellom utførelse og avanserte analyser. Vi mener denne søken etter forståelse og helhetlig tenking er det beste utgangspunktet til å gjøre en god jobb som uavhengig kontrollør.

MARKEDSOMRÅDE

OLJE & GASS

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Direktør Marin
tah@aaj.no
+47 917 83 600