Bærekraftig utvikling

I tråd med vår visjon sammen lager vi gode løsninger som setter varige spor, arbeider vi for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Sammen med våre oppdragsgivere velger vi varige, miljøvennlige og energieffektive løsninger. I tillegg jobber vi for å minimere miljøbelastningen fra egen virksomhet. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar med tanke på hvordan vår virksomhet og våre prosjekter påvirker natur og nærmiljø.

Våre handlinger skal ikke kunne kritiseres på etisk grunnlag. Dette dreier seg om omdømme, troverdighet og langsiktighet. Vår kultur og vår integritet skal sikre at vi handler rett ovenfor kunder, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, kollegaer, ansatte og samfunnet forøvrig.

For å sikre at vi har en tilfredsstillende kvalitetsstyring og gode interne rutiner i arbeid med helse, miljø og sikkerhet er vi sertifisert etter ISO 9001. Vi er også en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift (medlemsnr. 3821).

 

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende Direktør
tah@aaj.no
+47 22 51 31 00
+47 917 83 600