Bærekraftig utvikling

I tråd med vår visjon sammen lager vi gode løsninger som gir varige verdier, arbeider vi for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Sammen med våre oppdragsgivere velger vi varige, miljøvennlige og energieffektive løsninger, og vi bidrar med ytre miljø-koordinering i tverrfaglige prosjekter. I tillegg jobber vi for å minimere miljøbelastningen fra egen virksomhet. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar med tanke på hvordan vår virksomhet og våre prosjekter påvirker natur og nærmiljø.

Våre handlinger skal ikke kunne kritiseres på etisk grunnlag. Dette dreier seg om omdømme, troverdighet og langsiktighet. Vår kultur og vår integritet skal sikre at vi handler rett ovenfor kunder, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, kollegaer, ansatte og samfunnet forøvrig.

For å sikre at vi har tilfredsstillende miljø- og kvalitetsstyring, med gode interne rutiner i arbeid med helse, miljø og sikkerhet, er vi sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende Direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600