Skip to main content

Geovita AS

Geovita AS ble etablert i 1991 og er et rådgivende ingeniørfirma innen geoteknikk, ingeniørgeologi og hydrogeologi. Aas-Jakobsen og Geovita samarbeider tett, og utfyller hverandre på en meget god måte. Aas-Jakobsen eier en vesentlig andel av Geovita, og vi deler både kontorlokaler, sosiale arrangementer og bedriftsidrettslag.

Samferdselsprosjekter utgjør hovedtyngden av prosjektene til Geovita, men innsatsen innenfor det tradisjonelle byggmarkedet har økt slik at dette nå utgjør ca. en tredel av omsetningen.

Geovita har sentral godkjenning innen geoteknikk (tiltaksklasse 3) for prosjektering og uavhengig kontroll.

KONTAKTPERSON

Ole Kristian Lied
Daglig leder Geovita AS
okl@geovita.no
+47 416 66 639