Skip to main content

Foto:

Nyprosjektering av kaier og ferjekaier

Kaier
Aas-Jakobsen har siden 1970-tallet prosjektert en rekke typer kaier, der ferjekaier er en spesiell type kaier som har egen omtale. Av mer tradisjonelle betongkaier kan nevnes dypvannskai i Florø og Tyssedal, samt kaier for Tofte Cellulosefabrikk på begge sider av Oslofjorden. Av spuntkaier trekkes fram spuntkai på Kneppeskjær i Oslo Havn. Betongarbeider i sjø har Aas-Jakobsen jobbet med i over 60 år, og vi har vært en aktiv bidragsyter til Norsk Betongforenings publikasjon 5 «Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann».

Aas-Jakobsen engasjerte seg tidlig i bruk av betongelementer i kaibygging, og var på 1980-tallet sekretær for Norsk Betongforenings publikasjon 17 «Retningslinjer for bruk av prefabrikerte betongelementer i kai og havnebygging». Ro-ro-kai på Kneppeskjær for Oslo Havn ble prosjektert og utført med store betongelementer, og montert med flytekran. Lavik kai ble prosjektert og utført med mindre dekke-elementer, mer i tråd med NB p.17.

Av mer spesielle kaier trekkes Aker Brygge og Tjuvholmen fram, – dette er bydeler som helt eller delvis er bygget på eller innenfor kaiområde. Spesielt gjelder at hele Tjuvholmen er fundamentert på noen få store, prefabrikkerte senkekasser som er senket ned på borede peler, og bæres delvis av vannets oppdrift. Kaifrontene på disse bydelene er tilpasset fritidsbåter.

Ferjekaier
Ferjekaier omfattes av samme regelverk som bruer, men skiller seg fra disse i sin natur ved å være overgangskonstruksjoner mellom land og sjø, og være utsatt for støt og drag fra ferjene og ha mekaniske, elektriske og hydrauliske deler. Å prosjektere ferjekaier på en god måte krever derfor detaljkunnskap innenfor konstruksjonstypen og innsikt i et bredt spekter av tilliggende fagområder.

Aas-Jakobsen har siden 2009 vært med på et stort antall prosjekter med nyprosjektering, ombygging, inspeksjon og kontroll av ferjekaier i Norge. Vi har også vært tett involvert i Statens Vegvesens utvikling av nytt norsk regelverk og nye standardiserte ferjekaibruer. Økt trafikkmengde, større ferjer og økt fokus på miljøhensyn har gjort at ferjekaiene i Norge har vært i en rivende utvikling i denne perioden. Ferjekaiene er blitt større og i økende grad utstyrt med anlegg for automatisk fortøyning og ladeinstallasjoner for batteriferjer. Aas-Jakobsen er ledende i Norge i denne utviklingen.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933