Skip to main content

Foto:

Rehabilitering av bruer og kaier

Behovet for drift og vedlikehold eller fornyelse viser seg under inspeksjonen. Aas-Jakobsen har lang og bred erfaring med vedlikeholdsprosjektering og utarbeidelse av tilbudsdokumenter for rehabilitering av alle typer bruer og kaier.

Vedlikeholdsprosjektering varierer i omfang avhengig av størrelse på konstruksjonen og kompleksiteten i utførelsen av arbeidet. I noen tilfeller skal det prosjekteres og lages konkurransegrunnlag på enkelte elementer på flere mindre bruer, noen ganger prosjekteres det for fugeutskiftning eller utskifting av rekkverk på en bru, mens andre ganger kan det innebære å prosjektere fullt vedlikehold av hele brua eller kaianlegget. Listen på referanseprosjekter er lang, men verdt å nevne er bruene nedenfor. Alle bruene startet med hovedinspeksjon med rapport, deretter påfølgende spesialinspeksjon med ytterligere materialprøving ved behov, vedlikeholdsprosjektering, analyser og klassifisering og oppfølging underveis i byggetiden.

Eksempler på prosjekter:
Fredrikstad buebru i Østfold fylke er fredet og er et stort prosjekt der vi har prosjektert fullt vedlikehold av hele brua. Det har også vært behov for flere analyser underveis for å kontrollere bruas bæreevne. Betongrehabilitering, overflatebehandling av stål, nytt brurekkverk, nytt slitelag er blant noe av vedlikeholdet som utføres.

Langset bru (Gamle Minnesund bru) i Akershus fylke var også et stort prosjekt der vi prosjekterte fullt vedlikehold. Dette innebar også flere statiske analyser og forsterkning, i tillegg til betongrehabilitering, overflatebehandling av stål og nytt innerrekkverk.

Risøybrua i Rogaland fylke ble det prosjektert fullt vedlikehold for tilbake i 2005, og det ble i 2008 det første brurehabiliteringsprosjektet som mottok Vakre Vegers Pris. Vedlikeholdet bestod blant annet av katodisk beskyttelse, overflatebehandling av betong, nye fuger og nytt slitelag.

Rånåsfoss hengebru i Akershus fylke er verneverdig, og det ble prosjektert fullt vedlikehold i 2014-15. I denne perioden ble også brua belyst. Betongrehabilitering, overflatebehandling av stål og betong, nytt brurekkverk, nytt slitelag var noe av vedlikeholdet som ble utført.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933