Foto:

Nyprosjektering av bruer

Stål
Aas-Jakobsen prosjekterer alle typer stålkonstruksjoner innen firmaets forretningsområder i henhold til både nasjonale og internasjonale dimensjoneringsstandarder. I prosjekteringen benyttes anerkjente ståldimensjoneringsverktøy i tillegg til egenutviklede programmer. Det legges stor vekt på detaljdimensjoneringen av så vel de store tverrsnittene som de minste detaljene. Firmaets ståltegninger er kjent for sin store detaljeringsgrad og gode lesbarhet selv på et designtegningsnivå. Aas-Jakobsen har også gjennom sin lange fartstid opparbeidet seg en stor database av typiske ståldetaljer som har vært benyttet i større eller mindre grad i tidligere prosjekter. Dette gjør oss i stand til å utarbeide og sikre gode stålløsninger for de aller fleste konstruksjonstyper på en rask og effektivt måte. Av typiske stålbruer er Aas-Jakobsen mest kjent for hengebruer med lange spenn, der vi har referanser både fra nasjonale og internasjonale bruprosjekter, eksempelvis Trekantsambandet (Stordabrua og Bømlabrua) og Chacao Bridge i Chile. Vi har også prosjektert skråstagbruer, buebruer, bevegelige bruer og flytebruer i stål.

Betong
Aas-Jakobsen prosjekterer alle typer betongkonstruksjoner. Gjennom den internasjonale virksomheten innehar Aas-Jakobsen ekspertise innen alle de viktigste standardene som anvendes. Det brukes spesialutviklede dimensjoneringsverktøy, både egenutviklet og eksternt utviklet. Eksempelvis har Aas-Jakobsen utviklet NovaDesign, et generelt betongdimensjoneringsprogram. Gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter har Aas-Jakobsen også ekspertise på høyfast betong og høyfast lettbetong. Tradisjonelt har Aas-Jakobsen prosjektert en lang rekke fritt frembygg-bruer i betong, eksempelvis Tverlandsbrua og Sandsfjordbrua. I porteføljen er det over 50 slike bruer. I tillegg har vi prosjektert mange kassebruer, bjelkebruer, platebruer buebruer og skyvebruer i betong. Eksempler på slike er Drammensbrua, Gulli bru og bruer langs Gardermobanen.

Tre
Trebruer har blitt populære i Norge de senere år på grunn av god estetikk og miljøfordeler. Aas-Jakobsen har for eksempel prosjektert Bjørgum gangbru i Voss. Vi har også jobbet i flere år med utvikling av trebruløsning for ny Mjøsbru.

Samvirke
Samvirkebruer er bruer der stål og betong virker sammen. Eksempel på dette er kassebruer med ståltrau og betongdekke. Eksempler på bruer prosjektert av Aas-Jakobsen er Nesbrua og Oromieh Bridge i Iran.

MARKEDSOMRÅDE

BRU
LANGSPENNSBRU

Jarle Rønvik
Direktør Bru
jar@aaj.no
+47 928 46 933