Campus Ullevål er et sted for utvikling og innovasjon, forskning og fellesskap

Campus Ullevål blir en forskningsnode for klima, energi, miljø og ingeniørrelaterte geofag med 1500 arbeidsplasser i Sognsveien 72. Prosjektet blir et av de første som ferdigstilles i Oslo Science City, hovedstadens nye innovasjonsdistrikt.
Aas-Jakobsen er engasjert som RIB (rådgivende ingeniør byggeteknikk) for plasstøpte konstruksjoner av totalentreprenør Skanska, etter å ha deltatt i forprosjekt for NGI.
Med Campus Ullevål skal NGIs nåværende kontoreiendom og næringstomt utnyttes bedre, med høye ambisjoner for bærekraftige løsninger. Når prosjektet ferdigstilles i 2026 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Bygget får 500 sykkelparkeringsplasser og ligger tett på kollektivknutepunktet Ullevål og Forskningsparken. Slik oppfyller prosjektet Oslos strategi om å fortette langs T-banelinjene.

Bygget får en optimal form med tanke på lysinnslipp, noe som skaper svært gode arbeidsforhold innvendig. Arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen har samtidig sørget for at strukturen gir lite skyggevirkning på naboeiendommene, og bygningen har støydempende funksjon inn mot kolonihagen og bygulvet på Ullevål.

Bygget er fundamentert på en plasstøpt bunnplate med peler til berg, med plasstøpte kjellervegger og plasstøpte kjerner opp til plan 3. Resterende konstruksjoner består av prefabrikkerte betongelementer, samt noe stål - prosjektert og levert av Loe Betongelementer AS.
Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en betydningsfull leietaker, som allerede bidrar inn i utviklingen av prosjektet. Gjennom byggeperioden skal NIVA forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av Campus Ullevål og området rundt. NGI skal bruke oppføringen til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt.
Campus Ullevål er en del av et viktig byutviklingsprosjekt, hvor næringsliv, offentlig forvaltning og akademia jobber sammen for å skape et kraftsenter for innovasjon og kunnskapsdeling. Nybygget skal eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

Aas-Jakobsen er glade for å kunne bidra til utviklingen av et flott prosjekt hvor både byutvikling og faglige interesser ivaretas på beste måte.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Campus Ullevål
 • Prosjektperiode:
  2022-2026
 • Byggherre:
  Campus Ullevål AS (NGI og Aspelin Ramm)
 • Oppdragsgiver:
  Skanska Norge AS
 • Kort oppsummert:
  NGI utvikler forskningsnode for klima, energi, miljø og geofag
 • Omfang/kostnadsramme:
  -

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973