:

Tilstandsanalyser

Tilstandsanalyse kan være en naturlig del av en bygningsinspeksjon, eller den kan være frittstående og omfatte større eller mindre deler av en bygning. Ofte kan den omfatte kun enkeltelementer ved et bygg, eksempelvis det konstruktive materialet, byggets utvendige kledning eller utvendige overflatebehandlingen.

Tilstandsanalysen består som regel av en visuell del og en del som omfatter material-prøving. En del av material-prøvingen utfører vi i egen regi, og dette kan dreie seg om karbonatiserings- og klorid-prøver i betong, fuktmålinger i betong og tre, overdekningsmålinger i betong etc., i tillegg til enkel kategoribestemmelse av malingsprodukter. Mer inngående og komplekse prøver sender vi til anerkjente laboratorier.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973