Skip to main content

:

Påbygg, tilbygg og ombygginger

Påbygg, tilbygg og ombygging er et viktig marked for Aas-Jakobsen. Tomteprisene på sentrale beliggenheter er som kjent blitt svært høye. Dette fremtvinger stadig ønske om påbygg på eksisterende bygg. Påbygg medfører høyere vekt, større vindlast og endret respons for seismiske laster, og dette krever omfattende forståelse av bærekonstruksjonen til eksisterende bygning. Omfang av nødvendige forsterkningstiltak kan ofte være avgjørende for lønnsomheten til et påbyggingsprosjekt. Posthuset (tidligere Postgirobygget) er en av Norges mest kjente påbygg og ble prosjektert av Aas-Jakobsen.

Levetiden til kontorbygg kan være relativt kort før behovet for ombygging melder seg. Det stilles stadig nye krav til blant annet funksjonalitet og ventilasjon, og andre tekniske anlegg som krever større plass. Bedre arealutnyttelse og bruk av åpne kontorlandskap er blitt en vanlig problemstilling. Felles for disse prosjektene er gjerne at bærekonstruksjonen i byggene påvirkes i større eller mindre grad av de ønskede endringene. Omfattende forståelse av eksisterende bærekonstruksjon og dens funksjon blir da nødvendig, og det må blant annet vurderes om forsterkningstiltak kan være påkrevet.  Aas-Jakobsen, som byggetekniske rådgivere, må bruke vår kreativitet for å møte disse behovene uten at det går på bekostning av sikkerhet til bærekonstruksjoner. Vår oppgave er å finne løsninger som er enkle, kostnadseffektive, sikre og ikke minst funksjonelle. Dette krever ofte stor grad av kreativitet og forståelse av det tverrfaglige samspillet. Norsk Hydros tidligere hovedkontor i Bygdøy Allé er et eksempel på ombygging av kontorbygg som medførte store inngrep i bærekonstruksjoner. Bildet nedenfor viser omfattende riving av plasstøpt dekke for bygging av nytt auditorium med behov for dobbel etasjehøyde.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973