:

Byggesøknad

Aas-Jakobsen har lang erfaring med utarbeidelse av byggesaker.

Aas-Jakobsen er til enhver tid engasjert i flere byggesaker med varierende størrelser, alt fra de enkle små prosjektene til de store byutviklingsprosjektene med mange tilhørende dispensasjonssøknader. AAJ kan påta seg rollen som ansvarlig søker i alle typer byggesaker. Vi har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 3.

Ved utarbeidelse av byggesøknader er det viktig at all informasjon og dokumentasjon blir utarbeidet korrekt, samt å identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Det er viktig å identifisere behov for eventuelle søknader om dispensasjon.

Vi kan bistå med innhenting av all nødvendig dokumentasjon, forhåndskonferanse med kommunen, samt innhente og koordinere all dokumentasjon med alle ansvarlige foretak. For de store kompliserte prosjektene må det som regel avklares og koordineres med andre offentlige instanser. Vi har god kjennskap til å innhente uttalelser og godkjenninger fra f.eks. Statens vegvesen, Fylkesmannen, antikvariske myndigheter o.l. der dette er påkrevet.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG
JERNBANE
T-BANE
VEG

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973


Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060