Skip to main content

:

BIM

Aas-Jakobsen har opparbeidet lang erfaring med bruk av BIM-programvare både for prosjektering av våre konstruksjoner, og for samhandling og koordinering av alle fag i et prosjekt. Utgangspunktet vårt er at all vår prosjektering skjer med bruk av BIM-verktøy, og vi ser helst at prosjektet organiseres som et BIM-prosjekt der alle disipliner jobber i BIM og at koordinering og informasjonsutveksling skjer via BIM.

Vår prosjektering i BIM resulterer i gode, nøyaktige og velstrukturerte modeller med et riktig nivå på informasjonsmengden, og vi foretrekker at armering også gjøres i BIM.

Bruk av BIM som informasjonsbærer i et prosjekt fører til at alle med behov har tilgang på den samme informasjonen, og at den ligger lagret ett sted. BIM’en reduserer behovet for å lage tegninger betraktelig, og vi ønsker, under de rette forutsetninger, å legge til rette for tegningsløse prosjekt når en byggherre og entreprenør er moden for dette. Aas-Jakobsen mener digitalisering i byggebransjen har stort potensiale, både i en byggefase og ikke minst i en lang driftsfase til en bygning – hvor byggets digitale tvilling er det ultimate målet.

Aas-Jakobsen har vært medlem av BuildingSmart Norge i mange år og støtter arbeidet som gjøres med standardisering og organisering via åpne formater i BIM. Vi er sterk tilhenger av åpenBIM-filosofien som tilsier at modeller skal utveksles på åpent format (IFC) og at hver aktør selv velger sin foretrukne programvare. I det lange løp er dette eneste måten å organisere BIM i byggebransjen.

I tillegg til gjøre egen prosjektering i BIM har vi også opparbeidet bred kompetanse som BIM-koordinator for samlet prosjekteringsgruppe med alle fag og som BIM-rådgiver og -organisator for byggherre.  Vi har tilegnet oss mye kunnskap om dette fagfeltet gjennom store prosjekter som T2 Gardermoen og T3 Flesland. Aas-Jakobsen ser det som avgjørende at modeller i et prosjekt organiseres enhetlig. Med nødvendig struktur og informasjon kan BIM’en effektivisere og forbedre både prosjekteringsfase, byggefase og ikke minst den lange driftsfasen til prosjektet.

Vårt foretrukne prosjekteringsverktøy for byggeteknikk er Tekla Structures. Styrken til programmet ligger i store muligheter for å effektivisere både modell- og tegningsproduksjon, der man søker å automatisere og minimere manuelt arbeid med bedret kvalitet som resultat. Vi har opparbeidet egne kvalitetssikringsrutiner for BIM, både for disiplinkontroll og for den viktige tverrfaglige kontrollen som er avgjørende i et hvert prosjekt av litt størrelse.

Aas-Jakobsen er sterk i troen på at hele byggebransjen nå virkelig er i ferd med å digitaliseres, og vi er interessert i å være i teten på denne utviklingen.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG
FLYPLASS

KONTAKTPERSONER

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973