:

Bygningsinspeksjon

Vi utfører inspeksjoner av både nye og eldre bygninger. Våre inspektører har, ved siden av bygningsingeniør-bakgrunn, god kunnskap om og erfaring fra eldre bygninger og bygningsprinsipper. Kunnskap om dette er ikke minst viktig når man skal rehabilitere eller bygge om eldre bygninger, slik at man ikke benytter moderne materialer og teknikker som vil stå i motstrid til det eksisterende.

Ellers vil inspeksjoner av nyere bygninger gi oss verdifull erfaring med hvordan valgte løsninger fungerer i praksis, slik at man kan ta høyde for det i prosjektering av nye bygninger.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG
FLYPLASS

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973