Nytt Stavanger Universitetssykehus

Dagens sykehus i Stavanger sentrum er for lite, og det er behov for nye og større lokaler for å møte forventninger til befolkningsveksten og framtidige behov for spesialisthelsetjenester. Prosjekteringen gjør Aas-Jakobsen sammen med Nordic Office of Architecture og Cowi, og sykehuset er nå valgt plassert på Ullandhaug noen få kilometer utenfor Stavanger sentrum.
I første byggetrinn skal det bygges ca. 100.000 m2, men med et potensiale til å bygge videre til et totalt areal på 250.000 m2. Aas-Jakobsen er involvert i ca. halvparten av bygningsmassen. Prosjektet er viktig for byen ettersom regionen har behov for sysselsetting nå som oljenedturen har rammet dem hardt.
Det er stor fokus på industriell bygging både fra byggherresiden og prosjekteringsledelsen, og håpet er å gjøre prosjektet og bransjen mer kostnadseffektiv.
Bygging av komplekse sykehusanlegg er en utfordrende oppgave som stiller krav til nytenkning, tverrfaglig samarbeid og erfaringer fra tilsvarende prosjekter. Nordic og Cowi har lang erfaring fra en rekke store sykehusprosjekter.
Prosjektet ønsker å ta inn entreprenører i en tidlig fase med samhandling, for å dra nytte av deres ekspertise slik at kompetansen fra alle parter som brukere, byggherre, rådgivere, arkitekter og utførende utnyttes for å få bygget et best mulig sykehus.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Nytt Stavanger Universitetssykehus
 • Prosjektperiode:
  2016-2023
 • Byggherre:
  Helse Stavanger
 • Oppdragsgiver:
  Helse Stavanger
 • Kort oppsummert:
  Prosjektering av Nytt Sykehus i Stavanger
 • Omfang/kostnadsramme:
  105.000m2/ 7- 8 milliarder

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973