T-banens endestopp i vest

Avløs Base er ett av Sporveiens to verksteder og baser for T-banevogner. Avløs Base ligger langs Kolsåsbanen. Basen ble opprinnelig bygget i 1924 i forbindelse med åpningen av Kolsåsbanen. I 2012 startet byggingen av ny base. Her ble den gamle bygningen bevart og nye bygg ble etablert i forlengelsen og ved siden av slik at total ny bygningsmasse ble øket fra ca 1800 m2 til ca 16000 m2. Det er 13 innvendige spor hvorav 10 er oppstillingsspor, 2 er verkstedsspor og ett av sporene er en hall for fjerning av graffiti. Det kan stå to vognsett på alle av sporene unntatt graffiti som har plass til ett vognsett. Det betyr at det er plass til 25 vognsett innvendig i hallene. Hvert vognsett er ca 53 m. I byggets kjeller er det kontorer, lager, parkering for ansatte, tekniske rom, varmesentral, oppmøterom og garderober.
Aas-Jakobsen var hovedrådgiver for Avløs Base. Bygget har mange kompliserte grensesnitt, togdeteksjon, elektro, varme, ventilasjon og andre tekniske føringer. Det er også en relativt avansert sammenkobling for elektro for automatiserte prosesser i forhold til togene som skal kjøre ut og inn av basen. Bygningsteknisk er det med relativt store spenn med få søylepunkter i 1. etasje. I kjeller er det også lagt til rette for relativt sett store spenn med bruk av søyler, slik at evt. fremtidige endrede behov enkelt kan gjennomføres. Arkitekt for basen var Arne Henriksen Arkitekter AS.
En utfordring var å få plass til alle funksjoner innenfor tomtens størrelse. Eksisterende verneverdige bygg var egentlig litt for smalt, og denne bredden ga også premissene for den nye forlengelsen. For å få plass til alle sporene, måtte man også sprenge bort mye fjell og en relativt høy fjellskjæring ble etablert. Denne fjellskjæringen måtte også forsterkes med kraftige rørspunt som ble borret og forankret dypt ned i berget. Hele rørspuntveggen ble tildekket og korrosjonsbeskyttet med fiberarmert sprøytebetong.
Inne i basen er det på alle spor laget trabulanter slik at man gå trinnfritt ut og inn av vognene. I verkstedshallen er det grav, og trabulant i t-banens gulvnivå og taknivå. Hele prosjektet ble utført som en BIM-modell. Alle fag og alle detaljer ble medtatt i modellen.
Avløs base hadde en meget stram byggetid, da det var viktig at basen åpnet så tidlige som mulig etter at Kolsåsbanen var ferdig.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Avløs Base
 • Prosjektperiode:
  2010 - 2016
 • Byggherre:
  Sporveien Oslo
 • Oppdragsgiver:
  Sporveien Oslo
 • Kort oppsummert:
  Hovedkonsulent og prosjektledelse, samt disiplinansvarlig for prosjektering av konstruksjonssikkerhet.
 • Omfang/kostnadsramme:
  ca. 850 mill

TJENESTER Bygg

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973

Foto: