:

Nybygg

Aas-Jakobsen har lang tradisjon med å prosjektere nybygg for både offentlige og private oppdragsgivere. Vi har en stor gruppe ingeniører som kan bistå i alle faser av et prosjekt fra konseptutvikling, tilbudsfasen og frem til utførelse, samt overtakelse og drift.  Vi prosjekterer små og store konstruksjoner med bæresystemer i stål, tre og betong. Gjennom årene har vi bygd opp ekspertise innen analyser, dynamiske vurderinger og beregninger av spesielle konstruksjoner der forskjellige typer analyse-programmer benyttes.

Entrepriseformene i byggeindustrien har en tendens til å endres i perioder, der bransjen nå er inne i en fase der total- og samspillentrepriser er foretrukne kontrakter hos oppdragsgivere. Aas-Jakobsen har erfaring med alle former for entrepriser.

Firmaet har historisk fått mulighet til å bistå de fleste store norske byggherrer med alle typer byggverk fra kirker og museum til tekniske anlegg og næringsbygg. Videre har vi de siste årene fått bred kompetanse innen komplekse bygg som flyplasser og sykehus, der helhetlig tenkning med involvering av brukere og nært samarbeid med våre kunder står sentralt. Våre dedikerte medarbeidere jobber daglig med tverrfaglige problemstillinger, og vi har utviklet gode rutiner for samarbeid i større team og med andre fagdisipliner. Ved å være ledende innen BIM-utviklingen i bransjen har vi hatt gleden av å være sentrale i oppbygningen av BIM-systemene til flere prestisje- og signalbygg i Norge. Geografisk dekker vi hele landet med hovedtyngden av prosjektene på Østlandet.

Aas-Jakobsen ønsker å levere gode bygg der byggbarhet, miljøhensyn, god økonomi og kvalitet er sikret for våre oppdragsgivere.


Photo By Benson Kua, Canada, via Wikimedia Commons

MARKEDSOMRÅDE

BYGG

KONTAKTPERSON

Per Erik Medhus
Direktør Bygg
pem@aaj.no
+47 905 90 973