Sikrere og bedre tunneler

Tunnelsikkerhetsforskriften stiller krav til sikkerhetsutrustningen i tunneler. Over hele Norge pågår det utbedringsarbeider i tunneler med lengde over 500 m. For tunnelene i Oslo gjøres annen nødvendig rehabilitering samtidig med oppgradering av sikkerhetsutrustningen for å påvirke trafikkavviklingen minst mulig. Der hvor arbeidene gjør det mulig blir det lagt opp til entrepriser med kun nattarbeid og eventuelt korte stengninger i ferieperioder.
Aas-Jakobsens kontrakt omfatter Smestad-, Granfoss-, Tåsen-, Ekeberg-, Svartdals-, Vålereng-, Festnings-, Vaterlands- og Hammersborgtunnelen. Aas-Jakobsen er hovedrådgiver og har med følgende underkonsulenter: ElectroNova, ViaNova PT, Geovita, Norconsult, NGI, DNV GL, Safetec, Brekke & Strand Akustikk, Grindaker og Birger Heyerdahl Sivilarkitekter.
For alle tunnelene blir det utført tilstandsvurdering og anbefaling for alle fag. Statens vegvesen bestemmer omfanget av ønsket rehabilitering. Dette tas videre med i detaljprosjekteringsfasen hvor det utarbeides konkurransegrunnlag og senere arbeidsgrunnlag. Rehabiliteringsarbeider medfører også at det er nødvendig med tett oppfølging i byggeperioden. I all hovedsak blir alt teknisk utstyr byttet ut. Dette gjøres på grunnlag av for kort restlevetid og/eller nye krav/løsninger. For alle tunnelene blir det utført utvidelser av tekniske bygg. Entrepriser med kun nattarbeid og trafikk i tunnelene på dagtid har gjort det nødvendig med stort fokus på anleggsgjennomføringen for utskifting av tekniske anlegg.
I prosjektet har vi utført effektiv produksjon av konkurransegrunnlag og fokuset på trafikkavvikling har vært vellykket. Tunnelene i Oslo blir etter utført rehabilitering enda tryggere og får en god generell oppgradering - klare for å møte fremtiden!

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Rehabilitering av tunneler i Oslo
 • Prosjektperiode:
  2014-
 • Byggherre:
  Statens Vegvesen Region øst
 • Oppdragsgiver:
  Statens Vegvesen Region øst
 • Kort oppsummert:
  Tilstandsvurdering med anbefaling, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden for ni høytrafikkerte tunneler i Oslo
 • Omfang/kostnadsramme:
  Ca. 3 mrd. NOK

TJENESTER Veg

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060