:

Prosjektering og prosjekteringsledelse

Aas-Jakobsen har gjennom en rekke prosjekter innenfor veg, jernbane og t-bane opparbeidet lang erfaring med å lede svært krevende prosjekteringsoppgaver. Vi har bygget opp en rekke erfarne prosjekteringsledere som sammen med Nettverket og våre samarbeidspartnere styrer og gjennomfører tverrfaglige prosjekter fra tidlig utredningsfase til komplette byggeplaner for våre oppdragsgivere.

Vi legger vekt på prosjekteringsledelse med faglig forankring i de fag som er kostnadsdrivere og premissgivere i prosjektet, kombinert med god tverrfaglig forståelse slik at løsningene blir balanserte og helhetlige.

Vi jobber aktivt med grunnlag og premissavklaringer i tidlig fase og forankring av disse i prosjekteringsforutsetninger. Dette gir rasjonell prosjektgjennomføring og et robust grunnlag for prosjekter som skal videreføres i nye planfaser eller skal til utførelse.

MARKEDSOMRÅDE

JERNBANE
T-BANE
VEG

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060