Skip to main content

Nye veganlegg

Aas-Jakobsen har prosjektert veganlegg i Oslo siden 1985 og har i dag en betydelig referanse og kompetanse innenfor veganlegg med varierende kompleksitet.

Aas-Jakobsen prosjekterer komplette veganlegg. Vi utfører skisseprosjekter, tekniske forprosjekt, byggeplaner og oppfølging under bygging. Aas-Jakobsen koordinerer alle fag og gjennomfører prosjektene gjennom nettverkssamarbeid og samarbeidspartnere, vi står for komplette leveranser med god tverrfaglig styring.

Vi prosjekterer alle deler av veganleggene, vi har spesielt lang erfaring fra veganlegg i by, spesielt i Oslo. Løsninger med fjelltunneler, åpne byggegroper og komplekse kryssløsninger i områder med mange begrensninger har vi lang erfaring med. Våre prosjekter kjennetegnes ved gode planer for gjennomføring og anleggsteknikk. Vi jobber aktivt for å finne løsninger som gjør at prosjektene kan gjennomføres med akseptable konsekvenser for trafikanter, omgivelser og ytre miljø. Gode helhetlige og tverrfaglig godt koordinerte prosjekter er vårt mål og vår styrke.

MARKEDSOMRÅDE

VEG

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060