:

Oppfølging på byggeplass

Aas-Jakobsen har lang erfaring i å delta i oppfølging på byggeplass for de anlegg som vi har prosjektert. Sammen med oppdragsgiver har vi erfart at en proaktiv rolle på byggeplass er et positivt bidrag for å sikre kvalitet, fremdrift og kostnadsstyring. Vårt bidrag er hovedsakelig innen tekniske fag, men vi bidrar også innenfor gjennomføringsplaner og fremdrift, samt mer generell støtte til byggeledelsen.

Samlet har Aas-Jakobsen og Nettverket betydelige ressurser og erfaring som gjør at vi kan mobilisere raskt og med presis kompetanse for å støtte oppdragsgiver på byggeplass.

MARKEDSOMRÅDE

JERNBANE
T-BANE
VEG

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060