:

Nye jernbaneanlegg

Aas-Jakobsen har prosjektert jernbaneanlegg siden Gardermobaneprosjektet fra ca. 1993 og har i dag en betydelig referanse og kompetanse innenfor jernbaneanlegg, inklusive jernbanestasjoner.

Aas-Jakobsen prosjekterer komplette jernbaneanlegg. Vi utfører skisseprosjekter, hovedplaner, detalj- og reguleringsplaner, byggeplaner og oppfølging under bygging. Aas-Jakobsen koordinerer alle fag og gjennomfører prosjektene gjennom nettverkssamarbeid og samarbeidspartnere, vi står for komplett leveranse med god tverrfaglig styring av vårt bidrag.

Vi prosjekterer alle deler av jernbaneanleggene, og vi har lang erfaring fra anlegg i by, spesielt i Oslo. Løsninger med fjelltunneler, dype stasjoner, åpen byggegrop og komplekse koblingssoner mot eksisterende baner her vi lang erfaring med. Våre prosjekter kjennetegnes ved gode planer for gjennomføring og anleggsteknikk. Vi jobber aktivt for å finne løsninger som gjør at prosjektene kan gjennomføres med akseptable konsekvenser for trafikanter, omgivelser og ytre miljø. Gode helhetlige og tverrfaglig godt koordinerte prosjekter er vårt mål og vår styrke.

MARKEDSOMRÅDE

JERNBANE

KONTAKTPERSON

Lars Narvestad
Direktør Samferdsel
lna@aaj.no
+47 932 23 060