Strandveien 18, Lysaker


 • Prosjektnavn:
  Strandveien 18, Lysaker
 • Prosjektperiode:
  1994 - 1996
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  18.000m2