Skip to main content

Oromieh Lake Bridge, Iran


 • Prosjektnavn:
  Oromieh Lake Bridge, Iran
 • Prosjektperiode:
  2001-2011
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   SADRA
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 100m, totallengde 1400m, NOK 1000mill