Trane – nytt verktøy fra AAJVN

Gode beregningsverktøy er avgjørende for å jobbe effektivt og målrettet med å redusere klimagassutslipp i samferdselsprosjekter. Trane («Tracking and Analysing Emissions») er et nytt verktøy fra Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket som beregner og visualiserer kilder til klimagassutslipp.

Verktøyet gjør det mulig å vise klimautslippene fra oppstart av prosjekteringen basert på erfaringstall og er da tilgjengelig for beslutningstakerne når det fortsatt er mulig å gjøre større tilpasninger. Analysene kan oppdateres kontinuerlig når prosjektet utvikler seg med mer presise analyser, enten fra erfaringstall eller fra modellerte objekter, og følger med gjennom alle prosjektfasene fra tidligfase til byggefasen.

Se mer informasjon i lenkene nedenfor.

Link til artikkel på Bygg.no

Link til video på Youtube

KONTAKTPERSON

Trond Hagen
Administrerende Direktør
tah@aaj.no
+47 917 83 600

Adresse:
Lilleakerveien 4 A, inngang 2
0283 Oslo

Telefon sentralbord:
+47 22 51 30 00

E-post:
post@aaj.no