Vegpakke Drammen


 • Prosjektnavn:
  Vegpakke Drammen
 • Prosjektperiode:
  2000-2004
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Statens vegvesen Region sør
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  NOK 1250 millioner kroner