Stordabrua


 • Prosjektnavn:
  Stordabrua
 • Prosjektperiode:
  1996-2001
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Statens vegvesen
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 677m, totallengde 1078m, NOK 340mill