Stonecutters Bridge, Hongkong


 • Prosjektnavn:
  Stonecutters Bridge, Hongkong
 • Prosjektperiode:
  2001-2003
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Mott McDonald
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 1018m. NOK 2 300 mill