Skip to main content

Ramah III Bridge, Thailand


 • Prosjektnavn:
  Ramah III Bridge, Thailand
 • Prosjektperiode:
  1997-1999
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Norconsult Int. og Public Works Department Thailand
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 226m, totallengde 1965m, NOK 400mill