Oseberg B


 • Prosjektnavn:
  Oseberg B
 • Prosjektperiode:
  1987
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Norsk Hydro
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Topside vekt: 23,000t Vanndyp: 109m Stål vekt : 19,000t