Lillo Sykehjem


 • Prosjektnavn:
  Lillo Sykehjem
 • Prosjektperiode:
  1998-1999
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Tilbygg ca.2 000m2 Ombygging ca.6 000 m2