Kollbäcksbron, Sverige


 • Prosjektnavn:
  Kollbäcksbron, Sverige
 • Prosjektperiode:
  1998-2000
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   Underkonsulent for Jakobson & Widemark for PEAB
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 130m (ett tårn), Totallengde 522m. NOK 190mill