Industrial Ring Road, Thailand


 • Prosjektnavn:
  Industrial Ring Road, Thailand
 • Prosjektperiode:
  1996, 2003-2006
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   NCE og Public Works Department Thailand
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  Hovedspenn 398m og 326m. NOK 2000mill