Hotell Opera


 • Prosjektnavn:
  Hotell Opera
 • Prosjektperiode:
  1998-1999
 • Byggherre:
 • Oppdragsgiver:
   
 • Kort oppsummert:
 • Omfang/kostnadsramme:
  18 000m2